Home O magazinu

O magazinu

OSNIVAČ, IZDAVAČ I DISTRIBUTER

“COLOR MEDIA INTERNATIONAL”
Adresa redakcije:
Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269
Tel. 021/489-71-00, Fax: 021/489-71-26

MILAN ŠOBOT
direktor

ALEKSANDAR RADOŠEVIC
izvršni direktor

OGRANAK “COLOR PRESS MAGAZINI”
Adresa: Mileve Simic 27, 21000 Novi Sad
BOJAN VULIN
direktor

ADVERTAJZING

AGENCIJA TOTAL MEDIA
DRAŽEN CURCIC
(za direktne klijente)
021/4897-100

AGENCIJA COLOR PRESS SOLUTIONS
MILICA JOVOVIC
(za agencijske klijente)
011/40-42-152
advertising@color.rs

PROIZVODNJA SADRŽAJA I REDAKCIJA

agencija ”Priroda i saveti”
REDAKCIJA
NATAŠA VELETIC PUPOVAC
glavni i odgovorni urednik

Marina Curcic
pomocnica urednika

EMIT 24 D.O.O.
vizuelna izrada stranica

PRETPLATA

Pretplata DOO
Bul. dr Zorana indica 57, lok. 19,
11070 Novi Beograd
011/313-99-67
offi ce@pretplata.rs
www.pretplata.rs